Calendario 2016

Fire!

Cinema Torresino, Padova

KAZE

Cinema Torresino, Padova • Esclusiva Nazionale

Mats Gustafsson

Sala dei Giganti al Liviano, Padova • Esclusiva Nazionale

Made To Break

Cinema Torresino, Padova • Esclusiva Nazionale

Arke Sinth

Auditorium Pollini, Padova • Esclusiva Nazionale